iNTiMAN


Välkommen till vår konsert-, konferens-, och festvåning i city

iNTiMAN är en perfekt lokal för fester och konferenser. Där arrangerar vi även en massa konserter.