Vi öppnar hotell!

Västerås minsta hotell med 4 bäddar! Mer info; maila på bjorn@vasterasofficersmass.se